Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

15-03-16 web.xrh 0 comment

15/3/2016

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».

Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, εκ μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, σε αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα προγράμματα στα Τουρκικά Πανεπιστήμια διδάσκονται στα τουρκικά. Ωστόσο, μερικά Τμήματα και Σχολές προσφέρουν προγράμματα στα αγγλικά, γαλλικά ή αραβικά.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτές τις γλώσσες πρέπει να έχουν έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο, αποδεικτικό της επάρκειας γνώσης της γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν την γλώσσα διδασκαλίας κατά το στάδιο επιλογής του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31 Μαρτίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν, για να ενημερωθούν και να υποβάλουν αιτήσεις για τα προγράμματα, κατευθείαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.turkiyeburslari.gov.tr

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ διαδικτυακά (online) στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ