Προπτυχιακό, Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, ακύρωση διάλεξης 17/3/2016

16-03-16 web.xrh 0 comment

16/3/2016

Η διάλεξη του μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου«, της Πέμπτης 17/3/2016, ακυρώνεται.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν οι ώρες γραφείου.