Επιπλέον υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

21-03-16 web.xrh 0 comment

21/3/2016

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

1. Βουλγαρίας
2. Ρουμανίας
3. Σλοβακίας
4. Εσθονίας