Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Θεωρία και Παράγωγα, αλλαγή ωρών διδασκαλίας 24/3/2016

23-03-16 web.xrh 0 comment

23/3/2016

Αύριο Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, το μάθημα «Χρηματοοικονομική Θεωρία» θα γίνει 8:00-10:00 στην αίθουσα 002 και το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου» θα γίνει 10:00-12:00 στην αίθουσα 101.