Προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, ανακοίνωση για μη συμμετοχή

29-03-16 web.xrh 0 comment

ESPA

29/3/2016

Παρακαλούνται όσοι από τους φοιτητές επελέγησαν για πρακτική άσκηση και δεν επιθυμούν τελικά να συμμετάσχουν, να στείλουν σχετικό email στο pstaik@unipi.gr ή/και στο eperan@unipi.gr, ώστε να ενημερωθούν οι επιλαχόντες.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ανακοινώσεις Πρακτικής, ιστορικό:

02/03/16 Προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, Ανακοίνωση

07/03/16 προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, έναρξη αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://bankfin.unipi.gr/praktiki/ (Υποβολή Αιτήσεων)

15/03/16 προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, ανακοίνωση ονομάτων για συνέντευξη

16/03/16 προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, ανακοίνωση ονομάτων για 2ο κύκλο συνεντεύξεων

24/03/16 Προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, ανακοίνωση ονομάτων

29/03/16 Προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, ανακοίνωση για μη συμμετοχή