Προπτυχιακό, Συγχωνεύσεις Εξαγορές, αλλαγή αίθουσας

30-03-16 web.xrh 0 comment

30/3/2016

Το μάθημα επιλογής “Συγχωνεύσεις Εξαγορές” θα διδάσκεται:

  • Τρίτη 14.15-16.00 στην αίθουσα 335 (αντί της ΓΛ105) και
  • Τετάρτη 10.15-12.00 στην αίθουσα 336 (ως έχει)