Προπτυχιακό, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, πρόοδος 14/4/2016

31-03-16 web.xrh 0 comment

31/3/2016

Την Πέμπτη 14/4/2016, θα πραγματοποιηθεί πρόοδος στο μάθημα Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, για την ομαλή διεξαγωγή της προόδου, η διάλεξη του μαθήματος “Χρήμα Τράπεζες” θα διδαχθεί 11.15-13.00 στην αίθουσα 105 και η πρόοδος του μαθήματος “Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων” θα πραγματοποιηθεί 14.15-16.00 στην αίθουσα 202.