Προπτυχιακό, Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

15-04-16 web.xrh 0 comment

15/4/216

Την Πέμπτη 21 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί αμοιβαία ανταλλαγή των ωρών διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων “Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου” και “Χρηματοικονομική Θεωρία”. Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Θεωρία» θα γίνει 8:00-10:00 στην αίθουσα 002 και το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου» θα γίνει 10:00-12:00 στην αίθουσα 101.

Την Παρασκευή 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη διάλεξη στο μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου» 12:00-14:00 στην αίθουσα 001. Η διάλεξη του μαθήματος 16:00-18:00 στην αίθουσα 104 θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.