Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, αναβολή διάλεξης

18-04-16 web.xrh 0 comment

18/4/2016

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι λόγω της Γενικής Συνέλευσης των καθηγητών του Τμήματος η διάλεξη του μαθήματος ‘Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων’ την Τρίτη 19/4 αναβάλλεται.