ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

19-05-16 web.xrh 0 comment

19/5/2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, συνημμένο αρχείο.

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι, σύμφωνα με την από 30-12-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 184/τ.Α’/30-12-2015), οι εξετάσεις των μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016, αφορούν μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές.