Προπτυχιακό, ΑΓΓΛΙΚΑ 8ου, ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

24-05-16 web.xrh 0 comment

24/6/2016

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΑΓΓΛΙΚΑ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 /5, ΑΙΘΟΥΣΑ 108

  • 14-15 Α-Λω
  • 15-16 Μ-Πα
  • 16-17 Πε-Ω

Χρυσούλα Τόμπρου

ΕΕΠ Αγγλικής