Ύλη, Μακροοικονομική ΙΙ

08-06-16 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

8/6/2016

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Nικόλαος Απέργης, Καθηγητής


Η ύλη για τις εξετάσεις Ιουλίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2016 περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Θεωρία και μαθηματικά υποδείγματα ορθολογικών προσδοκιών από Νικόλαος Απέργης (2005), Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη, Κεφάλαια: Εισαγωγή, 1, 2, 3, και 6.

Επίσης από παραδόσεις:

Μαθηματικά υποδείγματα για τον ρόλο του χρήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων στην συνάρτηση χρησιμότητας

Ενδογενής νομισματική πολιτική-Ο ρόλος του νομισματικού πολλαπλασιαστή

Πληθωρισμός και ανεργία-Καμπύλη Phillips

Αποτελεσματικότητα οικονομικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία

Στόχοι νομισματικής πολιτικής

Συμπεριφορά κατανάλωσης

Θεωρίες επενδύσεων

Θέματα σε δημόσιο έλλειμμα και δημόσιο χρέος