Προπτυχιακό, Χρήμα Τράπεζες

09-06-16 web.xrh 0 comment

9/6/2016

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος “Χρήμα Τράπεζες” δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ολοκλήρωσης της ύλης.

Ο καθηγητής έχει δώσει ώρες γραφείου για απορίες στο συγκεκριμένο μάθημα:

  • Τρίτη 21/6/2016, 14.00-16.00
  • Πέμπτη 23/6/2016, 13.00-15.00
  • Πέμπτη 30/6/2016, 13.00-14.00