Βραβεία για εκθέσεις σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, μόνο για τους φοιτητές του Τμήματος

10-06-16 web.xrh 0 comment

10/6/2016

Το περιοδικό «Internal Auditor» προσφέρει 6 βραβεία των 1.000 δολαρίων. Τα καλύτερα δοκίμια σε θέματα εσωτερικού ελέγχου θα βραβευτούν και θα δημοσιευθούν στο InternalAuditor.org με αναφορά τόσο στο άρθρο και το πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται ο νικητής.
Επιπλέον, στους τρεις καλύτερους θα δοθεί υποτροφία ενός έτους στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.  Οι νικητές των βραβείων θα ειδοποιηθούν εντός του μήνα που έπεται της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Κατεβάστε  το έντυπο της αίτησης του θέματος που σας ενδιαφέρει,  για να ξεκινήσετε. Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και το δοκίμιό σας παρακαλούμε να το υποβάλλετε στο email: Scholarship@theiia.org.

Τα θέματα και οι περίοδοι υποβολής έχουν ως εξής:

1 February 2016 – 31 March 2016:
How does the 2015 International Professional Practices Framework (IPPF) differ from earlier versions? Why are these changes important?

1 April 2016 – 31 May 2016:
What are the most important soft skills internal auditors need to develop to be successful in today’s business environment and why?

1 June 2016 – 31 July 2016:
How can internal audit functions use analytics to improve efficiency?

1 August 2016 – 30 September 2016:
What is the Internet of Things, and what are the risks/opportunities it presents to organizations?

1 October 2016 – 30 November 2016:
How can internal auditors work with the second line of defense when conducting compliance risk assessments?

1 December 2016 – 31 January 2017:
How can internal auditors best communicate difficult findings/messages to their customers and stakeholders?


Internal Auditor Magazine Scholarships

Internal Auditor will offer six, $1,000 essay scholarships throughout 2016. Essay questions will be based on the current Internal Auditor issue. The students who write the most informative and intuitive essays on internal audit subjects will be selected as the winner. Winning essays will be published on InternalAuditor.org and reference both the chapter and university with which the winner is associated.

In addition, the three finalists for each scholarship will be given a free, one-year student membership to The Institute of Internal Auditors. Scholarship winners will be notified within the month following the application period.

Students will download the scholarship application form to get started. Once they have completed their essay, they will submit both the completed application form and their essay to Scholarship@theiia.org.

The scholarship essay topics and submission periods are as follows:

1 February 2016 – 31 March 2016:
How does the 2015 International Professional Practices Framework (IPPF) differ from earlier versions? Why are these changes important?

1 April 2016 – 31 May 2016:
What are the most important soft skills internal auditors need to develop to be successful in today’s business environment and why?

1 June 2016 – 31 July 2016:
How can internal audit functions use analytics to improve efficiency?

1 August 2016 – 30 September 2016:
What is the Internet of Things, and what are the risks/opportunities it presents to organizations?

1 October 2016 – 30 November 2016:
How can internal auditors work with the second line of defense when conducting compliance risk assessments?

1 December 2016 – 31 January 2017:
How can internal auditors best communicate difficult findings/messages to their customers and stakeholders?

The IIA’s Academic Relations Program

For decades, The IIA has been committed to Academic Relations by providing dedicated staffing and volunteer support. As the profession evolved, so did the needs of the academic community for “internal audit-ready” graduates to enter the business arena and meet the demand for graduates with a reduced learning curve.

To help fill the pipeline with such graduates, The Internal Audit Academic Awareness Program and the Internal Auditing Education Partnership (IAEP) were created to support institutions of higher education in creating stellar learning opportunities for those interested in a career in internal auditing.