Προπτυχιακό, Μάθημα ‘Τραπεζική’ (καθ. Α. Α. Αντζουλάτος)

14-06-16 web.xrh 0 comment

14/6/2016

Ανακοίνωση – Μάθημα ‘Τραπεζική’ (καθ. Α. Α. Αντζουλάτος)

  1. Ώρες γραφείου: Πέμπτη, 16 Ιουνίου, 4:00-6:00μμ.
  2. Στην εξέταση δεν θα επιτραπεί κανένα βοήθημα.
  3. Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι ενότητες από το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος:

Ε. Οι «Κανόνες του Παιχνιδιού»

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Εκπλήρωση συμφωνιών – Εφαρμογή συμβολαίων


ΣΤ΄. Σταθερότητα του Μακροοικονομικού Περιβάλλοντος


Ζ. Οι Δυνάμεις της Αλλαγής


Η. Οικονομική Ανάλυση του Θεσμικού Πλαισίου – Εστίαση σε Τράπεζες


Θ. Κρίσεις