ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ REPEC, ΜΑΙΟΣ 2016

23-06-16 web.xrh 0 comment

  23/06/2016


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής αναγνωρίζεται στα κορυφαία διεθνώς.

Τον Μάϊο του 2016 ήταν 23ο διεθνώς, σε σύνολο 412 τμημάτων, στην κατάταξη του RePEC και 8ο στην Ευρώπη  (http://ideas.repec.org/top/top.finecon.html).


Top 25% Financial Economics and Finance Departments, as of May 2016

Rank Institution Score Authors Author shares
1 Finance Department, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

1.64 17 13.15
2 Finance Department, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

2.43 27 22.99
3 Tinbergen Instituut

Amsterdam, Netherlands

3.55 142 41.95
4 Department of Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University

Evanston, Illinois (USA)

3.87 15 13.44
5 Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Madrid, Spain

4.13 20 17.23
6 Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, China

6.33 38 37.24
7 Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF)

Napoli, Italy

7.28 48 27.79
8 Finance Unit, Harvard Business School, Harvard University

Cambridge, Massachusetts (USA)

8.11 10 8.66
9 Finance Group, Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA)

Los Angeles, California (USA)

10.07 7 6.99
10 Swiss Finance Institute

Genève/Zürich, Switzerland

10.9 31 12.74
11 Department of Finance, Fisher College of Business, Ohio State University

Columbus, Ohio (USA)

11.53 2 2
12 Financial Institutions Center, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

13.38 9 3.68
13 Finance Department, Wallace E. Carroll School of Management, Boston College

Chestnut Hill, Massachusetts (USA)

14.62 10 9.02
14 Finance Area, Fuqua School of Business, Duke University

Durham, North Carolina (USA)

15.06 8 6.5
15 Volatility Institute, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

16.49 3 1.61
16 Finance Department, London School of Economics (LSE)

London, United Kingdom

19.98 8 4.91
17 Department of Finance, College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign

Urbana-Champaign, Illinois (USA)

21.12 6 4.59
18 Finance Department, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland

College Park, Maryland (USA)

22.12 5 4.88
19 Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi

Milano, Italy

23.94 18 11.39
20 Institut für Banking und Finance (Institut für Schweizerisches Bankwesen), Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich

Zürich, Switzerland

24.96 11 7.02
21 Bendheim Center for Finance, Department of Economics, Princeton University

Princeton, New Jersey (USA)

25.08 5 3.01
22 Department of Finance, McCombs School of Business, University of Texas-Austin

Austin, Texas (USA)

25.31 4 3.5
23 Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus

Piraeus, Greece

25.32 17 15
24 School of Banking and Finance, UNSW Business School, UNSW (Australia)

Sydney, Australia

25.83 12 11.62
25 Department of Finance, Kelley School of Business, Indiana University

Bloomington, Indiana (USA)

26 5 5
26 Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University

Hsin-Chu, Taiwan

26.99 11 10.59
27 School of Finance, Universität St. Gallen

Sankt Gallen, Switzerland

27.99 32 30.33
28 Luxembourg School of Finance, Faculté de droit, d’économie et de finance, Université du Luxembourg

Luxembourg, Luxembourg

28 26 23.2
29 Financial Markets Group (FMG), London School of Economics (LSE)

London, United Kingdom

29.52 17 9.22
30 Finance, Rotman School of Management, University of Toronto

Toronto, Canada

29.68 8 7.74

……………