Ανακοίνωση για την Ύλη της Μικροοικονομικής ΙΙ

30-06-16 web.xrh 0 comment

30/6/2016

Ανακοίνωση για την Ύλη της Μικροοικονομικής ΙΙ

Στην τρίτη έκδοση του βιβλίου Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση του Hal Varian, η Ανταλλαγή (για την οποία μιλήσαμε στο μάθημα) είναι το κεφάλαιο 32. Στην παλαιότερη έκδοση, η Ανταλλαγή είναι το κεφάλαιο 30. Οι Δημοπρασίες δεν είναι στην ύλη αφού δεν τις καλύψαμε στο μάθημα. Tα υπόλοιπα κεφάλαια της ύλης είναι ίδια και στις δύο εκδόσεις.

Ύλη Μικροοικονομικής ΙΙ