Ώρες γραφείου καθ. Γκ. Χαρδούβελη για την εξεταστική

30-06-16 web.xrh 0 comment

30/6/2016

Ο καθηγητής κος Γκίκας Χαρδούβελης θα δεχθεί φοιτητές στο γραφείο του τη Δευτέρα 4/7/2016, από 15:00 έως και 16:00.