Ωράριο Εργαστηρίου για τον Ιούλιο

04-07-16 web.xrh 0 comment

4/7/2016

Το εργαστήριο του Τμήματος θα λειτουργεί κανονικά από τις 9:00πμ έως και τις 9:00μμ, έως και το τέλος Ιουλίου, με εξαίρεση τις μέρες Τετάρτη και Παρασκευή που θα λειτουργεί έως και τις 5μμ.