Στοχαστικός Λογισμός, Ανακοίνωση Διδάσκοντος

11-07-16 web.xrh 0 comment

11/7/2016

Στοχαστικός Λογισμός

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του Τμήματος ότι η συμμετοχή στην πρόοδο, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος, είναι υποχρεωτική για όσους θέλουν να περάσουν το μάθημα με γραπτές εξετάσεις.