ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ REPEC, Ιούλιος 2016

25-08-16 web.xrh 0 comment

  25/08/2016


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναγνωρίζεται στα κορυφαία διεθνώς.

Τον Ιούλιο του 2016 ήταν 21ο διεθνώς, σε σύνολο 414 τμημάτων, στην κατάταξη του RePEC και 7ο στην Ευρώπη  (http://ideas.repec.org/top/top.finecon.html).


Top 25% Financial Economics and Finance Departments, as of July 2016

Rank Institution Score Authors Author shares
1 Finance Department, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

1.9 27 22.33
2 Finance Department, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

2.45 17 12.2
3 Tinbergen Instituut

Amsterdam, Netherlands

3.39 140 41.85
4 Department of Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University

Evanston, Illinois (USA)

3.48 15 13.44
5 Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Madrid, Spain

4.49 20 17.24
6 Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, China

6.26 38 37.24
7 Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF)

Napoli, Italy

6.9 48 26.93
8 Finance Unit, Harvard Business School, Harvard University

Cambridge, Massachusetts (USA)

7.82 10 8.66
9 Finance Group, Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA)

Los Angeles, California (USA)

9.97 7 6.99
10 Swiss Finance Institute

Genève/Zürich, Switzerland

10.55 31 12.76
11 Department of Finance, Fisher College of Business, Ohio State University

Columbus, Ohio (USA)

11.89 2 2
12 Financial Institutions Center, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

13.5 9 3.68
13 Finance Department, Wallace E. Carroll School of Management, Boston College

Chestnut Hill, Massachusetts (USA)

14.35 11 10.01
14 Finance Area, Fuqua School of Business, Duke University

Durham, North Carolina (USA)

15.06 9 7.5
15 Volatility Institute, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

16.06 3 1.61
16 Finance Department, London School of Economics (LSE)

London, United Kingdom

19.35 9 5.91
17 Department of Finance, College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign

Urbana-Champaign, Illinois (USA)

21.65 6 4.59
18 Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi

Milano, Italy

22.59 19 12.38
19 Finance Department, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland

College Park, Maryland (USA)

23.29 5 4.88
20 Department of Finance, McCombs School of Business, University of Texas-Austin

Austin, Texas (USA)

23.79 4 3.5
21 Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus

Piraeus, Greece

24.59 17 15
22 School of Banking and Finance, UNSW Business School, UNSW (Australia)

Sydney, Australia

24.65 12 11.62
23 Institut für Banking und Finance (Institut für Schweizerisches Bankwesen), Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich

Zürich, Switzerland

24.81 11 7.02
24 Bendheim Center for Finance, Department of Economics, Princeton University

Princeton, New Jersey (USA)

25.12 5 3.01
25 Department of Finance, Kelley School of Business, Indiana University

Bloomington, Indiana (USA)

25.67 5 5
26 School of Finance, Universität St. Gallen

Sankt Gallen, Switzerland

26.21 33 30.65
27 Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University

Hsin-Chu, Taiwan

26.4 11 10.59
28 Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Wrocław, Poland

27.27 16 13.23
29 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Kuala Lumpur, Malaysia

29.34 29 27.11
30 Centre d’Économie de l’Université Paris-Nord, Université Paris-Nord (Paris XIII)

Paris, France

……………