Εργαστήριο Η/Υ, σχετικά με την εξέταση

05-09-16 web.xrh 0 comment

5/9/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που οφείλουν το Εργαστήριο Η/Υ του 1ου έτους οτι η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-9-2016 σε δύο τμήματα, στις 11πμ και στις 12.15μμ, στην αίθουσα 007-008. Στην εξέταση μπορούν να προσέλθουν μόνο όσοι και όσες φοίτησαν στο πρώτο έτος το 2015/16 και δεν έχουν τελικό βαθμό (θεωρία + εργαστήριο) από την περίοδο του Ιανουαρίου 2016.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να χρησιμοποιείτε το e-mail: sxrysik@unipi.gr .

Ανακοινώσεις σχετικές με το Εργαστήριο θα βρίσκονται επίσης στο e-class (http://eclass.unipi.gr/courses/XTD116/).

 

 

 

 

Ο καθηγητής του Εργαστηρίου

 

 

Σπ. Π. Χρυσικόπουλος

Ε.Δι.Π. Β’ Βαθμίδας