Προπτυχιακό, 3ο εξάμηνο αμοιβαία αλλαγή διδασκαλίας 3-10-2016

27-09-16 web.xrh 0 comment

27/9/2016

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 το μάθημα Εμπορικό Δίκαιο θα πραγματοποιηθεί 10.15-12.00 στην αίθουσα 106 και το μάθημα Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί 16.15-18.00 στην αίθουσα 104.