Προπτυχιακό, Νευροχρηματοοικονομική, μέρες και ώρες διδασκαλίας

04-10-16 web.xrh 0 comment

4/10/2016

Το μάθημα επιλογής “Νευροχρηματοοικονομική” θα διδάσκεται κάθε:

  • Δευτέρα 16.15-18.00, Β002-Ισόγ-ΝΚ (ως έχει) και
  • Τετάρτη 16.15-18.00, ΓΛ 204