Προπτυχιακό, Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, μέρες και ώρες διδασκαλίας

04-10-16 web.xrh 0 comment

4/10/2016

Το μάθημα επιλογής “Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων” θα διδάσκεται:

  • Πέμπτη 8.15 – 10.00, αίθουσα 106
  • Παρασκευή 12:15 – 14:00, αίθουσα 002 (ως έχει)