Προπτυχιακό, Φορολογική Λογιστική, Ανακοίνωση

10-10-16 web.xrh 0 comment

10/10/2016

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι, το μάθημα «Φορολογικό Δίκαιο» μετονομάστηκε σε «Φορολογική Λογιστική».

Ως εκ τούτου, όσοι έχουν περάσει το «Φορολογικό Δίκαιο», δεν θα δηλώσουν το μάθημα επιλογής «Φορολογική Λογιστική».

Από τη Γραμματεία