Προπτυχιακό, Νευροχρηματοοικονομική, αλλαγή αιθουσών διδασκαλίας

13-10-16 web.xrh 0 comment

13/10/2016

Το μάθημα επιλογής “Νευροχρηματοοικονομική” θα διδάσκεται:

  • Δευτέρα 16.15-18.00, Β002-Ισόγ.-ΝΚ (ως έχει) και

  • Τετάρτη 16.15-17.00, αίθουσα 339
                 17.15-18.00, αίθουσα 337
                 (αντί 16.15-18.00, ΓΛ 204)