Προπτυχιακό, Τροποποίηση ωραρίου Εργαστηρίων Τρίτης

14-10-16 web.xrh 0 comment

14/10/2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές / -τριες του πρώτου εξαμήνου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ότι τα τμήματα της Τρίτης διαμορφώνονται ως εξής: 10-12μ, 12-2μμ, 2-4μμ και 4-6μμ. Τα τμήματα της Πέμπτης παραμένουν ως έχουν: 2-4μμ και 4-6μμ.

Ο καθηγητής του Εργαστηρίου

 Σπ. Π. Χρυσικόπουλος

(Ε.ΔΙ.Π. Βαθμίδας Β’)