Προπτυχιακό, Υπολογιστική Χρηματοοικονομική, ανακοίνωση

07-11-16 web.xrh 0 comment

7/11/2016

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής “Υπολογιστική Χρηματοοικονομική” αυτής της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας (όχι στο εργαστήριο).