Ώρες γραφείου κου Χαρδούβελη, ανακοίνωση για 10/11/2016

10-11-16 web.xrh 0 comment

10/11/2016

Το «Πιστωτικά Ιδρύματα (Φροντιστήριο)» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Οι ώρες γραφείου του καθηγητή δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα.