Προπτυχιακό, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

14-11-16 web.xrh 0 comment

14/11/2016

Η πρόοδος του μαθήματος “Πιστωτικά Ιδρύματα” θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τρίτη 22/11/2016, 14.15-16.00 στην αίθουσα 201 (αντί Παρασκευής 18/11/2016).