Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας) – Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

05-12-16 web.xrh 0 comment

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 05 Δεκεμβρίου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΣ: Γραμματείες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, (δηλαδή όσοι φοιτούν στο 2ο έτος κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17) και δεν έχουν συμπληρώσει σε έντυπη μορφή στη γραμματεία το «Ατομικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή» όταν εγγράφηκαν στο τμήμα, να μεταβούν στο ακόλουθο link, για τη συμπλήρωση του εν λόγω δελτίου, μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2016:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Προσοχή:

  1. Όσοι φοιτητές έχουν εν τω μεταξύ πάρει μετεγγραφή σε άλλο τμήμα, συμπληρώνουν ως τμήμα εισαγωγής το τμήμα στο οποίο αρχικά πέτυχαν και όχι αυτό στο οποίο πήραν αργότερα μετεγγραφή.
  2. Υποχρέωση συμπλήρωσης εκτός όλων των άλλων φοιτητών που δεν έχουν ήδη απογραφεί, έχουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οι αλλοδαποί φοιτητές που δεν το συμπλήρωσαν κατά την εγγραφή τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.