Προπτυχιακό, Επενδυτική Τραπεζική, Αναπληρώσεις

21-12-16 web.xrh 0 comment

21/12/2016

Στα πλαίσια του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Επενδυτική Τραπεζική” θα γίνουν οι παρακάτω αναπληρώσεις:

Τετάρτη 11/1/2017, 12:00-14:00, αίθουσα 002

και

Πέμπτη 12/1/2017, 14:00-16:00, αιθουσα 339