Ανακοίνωση Παράτασης Δηλώσεων και Διανομής Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017

23-12-16 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017

 

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου ότι, ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων των συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέσω της εφαρμογής «Εύδοξος», έχει ορισθεί η 13-1-2017, ενώ η διανομή τους θα ολοκληρωθεί στις 27-1-2017.

 

Η διανομή των συγγραμμάτων γίνεται στο Πανεπιστήμιο, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

 

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ