Προκήρυξη υποτρoφιών (μεταπτυχιακές-διδακτορικές) ακαδέτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

09-01-17 web.xrh 0 comment

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»