Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κου Γ. Καράλα

12-01-17 web.xrh 0 comment

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Δοκίμια στην Αποτίμηση Αξιογράφων, Essays on Asset Pricing» του κου Γεωργίου Καράλα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00πμ στην Αίθουσα Συγκλήτου στον 4ο όροφο.