Προπτυχιακό, Ύλη Μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο

12-01-17 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Διδάσκων: Παναγιώτης Σταϊκούρας

12/01/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες από το βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες» της κ. Σινανιώτη (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012):
Σελ. 3 έως 93 (μέχρι και «υποχρέωση πίστεως»), 101 έως 123, 153 έως 154, 156 (από «ίδρυση αε») έως 167, 185 έως 218 (μέχρι και «αμοιβή των μελών ΔΣ»), 220 (από «υποχρέωση πίστεως») έως 233 (μέχρι και «έκταση της διαχειριστικής εξουσίας»), 255 έως 262, 282 έως 291, 314 έως 324, 420 έως 429 (μέχρι και «κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου»), 439 έως 454. Επίσης, εντός ύλης είναι από το τμήμα του Γενικού Εμπορικού Δικαίου, η έννοια του εμπόρου και της εμπορικής πράξης και οι συνέπειές τους.

Οι ερωτήσεις θα είναι τέσσερεις κάθε μια από τις οποίες βαθμολογείται με 2,5 μονάδες. Κι οι τέσσερεις ερωτήσεις θα έχουν χαρακτήρα πρακτικής άσκησης. Οι δύο από αυτές θα αφορούν στις προσωπικές εταιρίες και οι άλλες δύο στις κεφαλαιουχικές εταιρίες (από τις κεφαλαιουχικές εξαιρείται η ΙΚΕ). Συνεπώς, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο μελέτης σας στις ανάγκες της συγκεκριμένης εξέτασης.

Αν έχετε κάποια απορία από τη μελέτη σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου (pstaik[at]unipi.gr) προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση σε μέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί στο Πανεπιστήμιο.

Καλή επιτυχία