Προπτυχιακό, Ύλη Μαθήματος Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων και Διορθώσεις Βιβλίου

12-01-17 web.xrh 0 comment

Ύλη Εξέτασης μαθήματος “Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων”

Κεφάλαια και σχετικές ενότητες
2.1, 2.4, 2.5, 2.6,
3
4.1
5.1
6.1, 6.2, 6.3
7
8.1, 8.2, 8.3
9.1, 9.2
13
14.1, 14.2

Οι διορθώσεις των σφαλμάτων του βιβλίου μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο

https://lecturesgames.wordpress.com/