Προπτυχιακό, Ύλη μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογίας

13-01-17 web.xrh 0 comment

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Ύλη 1ου εξαμήνου

1. Basic Business English (by Sivridou)
κεφ. 5-29 σελ. 41-200, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ.246-257.

Ύλη 5ου εξαμήνου

1. APOSTOLOU, E. PASSAGES ON ECONOMICS, STAMOULIS
Κεφάλαια: 1-6 σε σημειώσεις
2. MORMORI, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE Φαίδιμος chapters: 11 & 12 (Agency, Shipping and Transportation)
3. DIAMANTIS, G. ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION, Φαίδιμος chapters:3, 4, 5, 6.
4. SIVRIDOU, F., TOMBROU, C. IAKOVOS, A. SKILLS & FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH Φαίδιμος Part II Chapters: 3, 4, 7, 16, 23