Διαφάνειες Παρουσίασης κ. Πουλακίδα 11-01-2017

16-01-17 web.xrh 0 comment

Την Τετάρτη 11/01/2017, έγινε ομιλία από τον κ.Χρήστο Πουλακίδα παλιό απόφοιτο (προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές) του Τμήματος μας, και νυν προϊστάμενο του Τμήματος  Ανάλυσης Αγορών του ΧΑΑ, στους φοιτητές και φοιτήτριες του 2ου έτους (3ου εξαμήνου).

Προς ενημέρωση των φοιτητών όλων των εξαμήνων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ακολουθεί το επισυναπτόμενο υλικώ των διαφανειών της παρουσίασης, που έκανε ο κ.Πουλακίδας.