Ώρες γραφείου κ. Κουρογένη για την εξεταστική

18-01-17 web.xrh 0 comment

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου ο κ. Κουρογενης θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου :

Πέμπτη 18/1, 13.30 – 15.30