Πρόγραμμα υποτροφιών από το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae

26-01-17 web.xrh 0 comment

26/1/2017

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών από το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae»

Δια του παρόντος ενημερώνουμε για το πρόγραμμα υποτροφιών του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae , διάρκειας τριών έως έξι μηνών, το οποίο αφορά στην περίοδο από τον Απρίλιο 2018 έως τον Μάρτιο 2019. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα έως την 31η Αυγούστου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστοσελίδα http://www.mif-japan.org και στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@mif-japan.org.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ