Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

31-01-17 web.xrh 0 comment

31/1/2017

Eπικαιροποίηση ανακοίνωσης -Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

  Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

  Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων (διάρκειας έως 15 μήνες και προτεινόμενου προϋπολογισμού έως 72.800€) οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών.

  Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

  Τελικά παραδοτέα είναι η παρουσίαση ενός κοινού άρθρου σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και τουλάχιστον μία (1) κοινή δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

  Παρακαλείστε να μελετήσετε αναλυτικότερα τις πληροφορίες και το απαιτούμενο υλικό για την πρόσκληση που βρίσκονται στοhttp://www.edulll.gr/?p=31436και να διατυπώσετε έγκαιρα τυχόν επιπρόσθετα ερωτήματα σας που δεν καλύπτονται από τις αναρτήσεις διευκρινιστικών, για να διαβιβαστούν στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.

  Ημερομηνία καταληκτικής υποβολής προτάσεων στο ΚΕΠΠ 13/02/2017

  Πληροφορίες : Δημήτριος Σιτόπουλος, τηλ. 2104142615, email:dimsit@unipi.gr

  Για να περιληφθείτε στο distributionlist της πρόσκλησης, παρακαλώ να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο dimsit@unipi.gr

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34

  Έντυπο Δ1

  Τεχνικό Δελτίο Πράξης

  Έντυπο Υποβολής

  Additional Info

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτρης Σιτόπουλος
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104142615
  • E-MAIL: dimsit@unipi.gr