4 υποτρoφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»

31-01-17 web.xrh 0 comment

31/1/2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»