Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017

31-01-17 web.xrh 0 comment

31/1/2017

Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017