Προπτυχιακό, εξέταση μαθήματος ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

01-02-17 web.xrh 0 comment

1/2/2017

Η εξέταση του μαθήματος 6ου εξαμήνου: ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, για τους επίπτυχίω φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 336 αντί της προγραμματισθείσας “Β002-Ισόγ.- Νκ”.