Παραλαβή ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ

02-02-17 web.xrh 0 comment

2/2/2017

Γίνεται γνωστό στους Πτυχιούχους του Τμήματος, που έχουν ορκιστεί έως και τον Νοέμβριο του 2016 και οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει την περγαμηνή τους, ότι μπορούν να την παραλάβουν από τη Γραμματεία, είτε οι ίδιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.

Από τη Γραμματεία