Προπτυχιακό, Πρακτική Άσκηση, Ανακοίνωση

14-02-17 web.xrh 0 comment

14/02/2017

Πληροφορίες για το Μάθημα Επιλογής: Πρακτική Άσκηση

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Διάρκεια πρακτικής: 3 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2017)

Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:  25 φοιτητές

Διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά, μέσω του site του Τμήματος από 20/2/2017 έως και 27/2/2017 στο: https://bankfin.unipi.gr/praktiki/praktiki
  2. Πρώτη Αξιολόγηση αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλογής και επιλογή φοιτητών για συνέντευξη
  3. Συνέντευξη
  4. Ανακοίνωση τελικής λίστας συμμετεχόντων και λίστα επιλαχόντων

Κριτήρια επιλογής:

  • Εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο του 7ου
  • Βαθμολογία
  • Οφειλόμενα μαθήματα για την εξεταστική Σεπτεμβρίου
  • Συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μέσω του site.

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ τελικά επιλεθούν θα:

  • δηλώσουν την «Πρακτική Άσκηση» ως μάθημα επιλογής στη γραμματεία (όπως ισχύει για όλα τα μαθήματα) και θα
  • εγγραφούν στο eclass, για να λαμβάνουν όλοι την ίδια πληροφορία για περαιτέρω διαδικασίες, επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν κ.λπ.

Για όσους τελικά επιλεγούν, όλη η πληροφορία θα ανακοινώνεται στα emails των συμμετεχόντων.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για να αξιολογηθούν για την πρακτική άσκηση να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους, ώστε να το αποστείλουν αμέσως  μόλις τους ζητηθεί.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βολιώτης