Προπτυχιακό, Αποτίμηση Αξιογράφων, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

15-02-17 web.xrh 0 comment

15/2/2017

Το μάθημα επιλογής “Αποτίμηση Αξιογράφων” θα διδάσκεται κάθε

  • Δευτέρα 16.15-18.00 στην αίθουσα 002 αντί της 106 και
  • Τετάρτη 16.15-18.00 στην αίθουσα Β002, ισογ ΝΚ (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί)