Προπτυχιακό, Εταιρική Διακυβερνηση και Ηθική, αλλαγή μέρας διδασκαλίας

20-02-17 web.xrh 0 comment

Το μάθημα επιλογής “Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική” θα διδάσκεται κάθε

 

Δευτέρα 08.15-10.00 στην αίθουσα 107 (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί) και

Τετάρτη 10.15-12.00 στην αίθουσα Α001, Ισογ ΝΚ